Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

Plukfruit

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand wil een lint van plukfruitlocaties door de hele gemeente realiseren. Wij doen dat in samenwerking met buurtbewoners en Samenwerkenaandewijk. Meer groen in de wijken is immers goed voor mens en dier. Daarnaast: wat heerlijk is het als je zomaar een appeltje of peertje uit je eigen buurt kunt eten! Lokaal en van het seizoen, duurzamer kun je het niet hebben. 

Sinds 2017 zijn er verschillende plukfruitlocaties geopend. 

De eerste keer betrof dat fruitbomen bij De Rode Loper aan het Paulus Potterplein in Kaatsheuvel die werden geplant op 22 maart, landelijke Boomfeestdag. 

In 2018 waren er projecten aan de Leemkuilen in Kaatsheuvel en de Van Grevenbrouckstraat in Loon op Zand

Op boomfeestdag 2019 werden fruitbomen geplant in de bijentuin van St. Ambrosius aan de Bernsehoef in Kaatsheuvel en op het pleintje van de Virgo in Loon op Zand

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een plukfruitlocatie aan de Ecliptica in Loon op Zand. Wilt u ook, samen met uw buurtgenoten, eetbaar groen in uw wijk? Meld dit dan bij info@wereldgemeenteloonopzand.nl.

Verslagen van de verschillenden plantdagen zijn op de website te vinden.