Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

Van Millenniumgemeente naar Global Goals Gemeente (01.10.2017)

Sinds 1 januari 2014 is Loon op Zand Millenniumgemeente, een gemeente die de VN Millenniumdoelen, om te komen tot een betere wereld, ondersteunt. De millenniumdoelen golden voor de periode 2000 tot 2015. Veel is in die periode bereikt en verbeterd, maar er blijven nog steeds doelen na te streven. De Verenigde Naties hebben daarom voor de periode 2016 tot 2030 nieuwe doelen afgesproken, de zogenaamde Global Goals for Sustainable Development, kortweg Global Goals. Deze 17 Werelddoelen zijn een routekaart voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030. Om meer bekendheid te geven aan deze doelen is de website 17 doelen die je deelt geopend. 

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand geeft sinds 2013 samen met gemeente en inwoners vorm en inhoud eraan dat Loon op Zand Millenniumgemeente is, met speciale aandacht voor de doelen 7 en 8, Duurzaamheid en Eerlijke Handel. Deze thema's komen ook in de nieuwe Global Goals aan bod en Wereldgemeente Loon op Zand is daarom ook na 1 januari 2016 met haar werkzaamheden doorgegaan. 

Op verzoek van Wereldgemeente Loon op Zand en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt de gemeenteraad donderdag 5 oktober a.s. de beslissing om de inzet voor duurzaamheid en eerlijke handel te bekrachtigen door zich ook officieel aan te melden als Global Goals Gemeente. De stukken die bij dit besluit horen zijn te downloaden op de website van de gemeenteraad. Zie agendapunt 14. 

Op 22 april 2014 werd door overhandiging van het Millenniumgemeentebord aan burgemeester Wim Luijendijk officieel onderstreept  dat Loon op Zand op 1 januari 2014 Millenniumgemeente was geworden is . 

 

 

Nieuwsoverzicht