Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

Meedenkers en ondersteuners gezocht (06.06.2017)

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand zet zich sinds eind 2012 in voor duurzaamheid en eerlijke handel. We hebben het daar maar druk mee en daarom zoeken we meedenkers en ondersteuners.

Wat zijn we voor een club? Wereldgemeente is een burgerplatform dat uitvoering geeft aan het besluit van onze gemeenteraad om de VN Millenniumdoelen te steunen. De Millenniumdoelen zijn kort geleden opgevolgd door de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling. Beide beogen in grote lijnen hetzelfde: de aarde bewaren voor volgende generaties, eerlijk delen van welvaart, einde maken aan armoede.

Energie, Voedsel, Hergebruik/Reparatie en Fairtrade

Dat zijn de thema’s waar we ons mee bezig houden. Zo is het Energiecollectief in de gemeente Loon op Zand, EcLoZ, vanuit Wereldgemeente Loon op Zand ontstaan. EcLoZ houdt zich bezig met lokale energieopwekking en met energiebesparing (www.ecloz.nl). Daarnaast is er een actieve groep mensen die zich bezig houdt met duurzame aspecten rondom voedsel: eten van het seizoen, lokaal kopen, voedselverspilling verminderen, plukfruitlocaties realiseren, goed voedsel voor mensen in zorginstellingen en de jaarlijkse viering van Wereldvoedseldag. Op het gebied van Hergebruik en Reparatie stonden we samen met anderen aan de wieg van De Boekenbank in Loon op Zand en de Repaircafés. Daar waar mogelijk ondersteunen we deze organisaties, evenals stichting Gered Gereedschap. Fairtrade komt voornamelijk aan bod in de educatieve projecten bij het Van Haestrechtcollege en in de basisschoolprojecten van Stichting Wereldwijd waaraan wij ondersteuning verlenen.

Gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties

Op het gebied van (zwerf)afval, hemelwater, aanpassing aan klimaatverandering  en een aantal andere onderwerpen is Wereldgemeente Loon op Zand de ‘duurzame’ gesprekspartner van de gemeente. Daarnaast  worden we regelmatig ingeschakeld door andere lokale organisaties en instellingen om met hen mee te denken op het gebied van duurzaamheid.

Al met al veel werk voor ons driehoofdig bestuur en vandaar onze zoektocht naar meedenkers en ondersteuners. Dus: voelt u zich thuis op een van onze werkterreinen en wilt u op projectmatige of structurele basis met ons meedenken, laat het ons weten. Mail naar info@wereldgemeenteloonopzand.nl of bel met één van de bestuursleden; telefoonnummers vindt u hier op onze website bij Contact.  Zo wordt Wereldgemeente  Loon op Zand nog meer van ons allemaal!  

Geanimeerde gesprekstafel over hergebruik tijdens onze eerste inspiratiedag in april 2013. 

Nieuwsoverzicht