Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

Hoe was het op de bijeenkomst 'Hoe groener, hoe beter'? (21.01.2018)

Na het welkomstwoord van Stef Mennens, namens Wereldgemeente Loon op Zand, werd de goed bezochte bijeenkomst geopend door wethouder Gerard Bruijniks. Hij onderstreepte het belang van het onderwerp en sprak zijn waardering uit voor het werk van Wereldgemeente Loon op Zand.

Hij noemde de gewijzigde weersomstandigheden, de gemiddeld gestegen temperatuur en memoreert de extreme regenval in juli 2014 die in onze gemeente voor veel overlast heeft gezorgd. De gemeentelijke rioleringssystemen kunnen zulke overvloedige regenwaterstromen niet verwerken, ondanks de extra maatregelen die de gemeente heeft getroffen en nog gaat treffen. Het zou geweldig helpen als inwoners huis en erf zodanig inrichten dat regenwater de grond in gaat, opgevangen wordt in een regenton, dan wel in een ondergronds buffersysteem wordt opgevangen. Teveel mensen hebben een te groot deel van hun tuin betegeld. Bij komende nieuwbouwprojecten zal er aan bewoners een maximum aan verstening worden opgelegd. De nieuwe provinciale subsidie op vergroening van schoolterreinen, waar binnenkort een beroep op kan worden gedaan, is ook weer een stap op de goede weg.

Informatie uit alle hoeken

Bezoekers konden zich vervolgens informeren over verschillende maatregelen die rondom huis en tuin kunnen worden getroffen om regenwateroverlast, maar ook hittestress te beperken. Ieder van de aanwezige deskundigen had daartoe een stand met informatiemateriaal ingericht.

Tussendoor vertelden de deskundigen beurtelings in een korte pitch in de 'speakerscorner' over hun ideeën over het belang van klimaatbestendig maken van de woonomgeving en hoe dit te bereiken..

Architect Frits Dansen meldde dat boeren het vroeger al heel goed wisten: leilindes voor je boerderij, dat gaf in de zomer verkoeling, zonder in de winter voor extra duisternis in het huis te zorgen. Zo zijn er veel eenvoudige tips te geven. Hij nodigde de aanwezigen uit om zijn foto’s te komen bekijken die laten zien hoe rond huis en tuin om te gaan met zon, warmte, kou, water en wind.  Veel praktische en soms eenvoudige maatregelen. Voor meer informatie: http://www.fdarchitecten.nl/


Imker Ingrid Ceulemans meldt dat er o.a. door verstening van particuliere tuinen voor bijen steeds minder stuifmeel en nectar te vinden is. De bijenstand gaat daardoor achteruit met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Zij pleit daarom voor veel verschillende drachtplanten in tuinen, die na elkaar bloeien. Zo hebben bijen van maart tot october te eten. Koester volwassen bomen, pas na 6 jaar geven die nectar. Een volwassen boom biedt evenveel voeding als een weiland vol bloemen! Daarnaast bieden deze bomen veel beschutting voor insecten en andere kleine dieren. Volg Imkerij Op ’t Sandt op Facebook


Ecologisch tuinontwerper Sharon Gadellaa is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van ecologische tuinen waarmee hij gezonde leefbare ruimte wil creëeren in uitbundige bloei en groei! Zijn verhaal sloot daarom heel goed aan bij dat van Ingrid. Hij nam ons mee in zijn zoektocht naar ecologisch plantmateriaal en de mogelijkheid om hier in de omgeving dit te kunnen gaan opkweken. Meer informatie: http://ekotuinen.nl.

Floris Natuurlijke Bomen had Jade Koop afgevaardigd. Zij hield een gloedvol betoog over het belang van het planten van bomen: bomen plant je voor de toekomst, die zijn er nog als jij er niet meer bent. Zij nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen op de kwekerij van Floris. Daar vind je geen afgepaste rijen met allemaal dezelfde bomen, maar een veelheid van verschillende bomen staat er door elkaar. Meer informatie: http://www.florisbomen.nl/


Namens de gemeente sprak Michael Kieboom over de problemen waar de gemeente op dit gebied mee te maken heeft: wateroverlast, hittestress en watertekort. Door hoogte verschil bijv. in de kern Kaatsheuvel – van De Horst naar de Sweensstraat is een verschil van 5 meter – is het ene gebied veel te vochtig en het andere gebied juist te droog. Ook Michael houdt een pleidooi voor ontstening, hij meldt dat vroeger 40% verhard was, terwijl dat nu veel meer is.

Wereldgemeente zelf bracht bij haar stand informatie over regenwateropvang en hydroblob-systemen. Ook het plukfruitproject werd onder de aandacht gebracht. 

Foto's: Stef Mennens, DRIELUIK fotografie

Nieuwsoverzicht