Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

EcLoZ verdient waardering (14.11.2017)

CDA, geef Energiecollectief Loon op Zand de waardering die ze verdient!

Mooie kop boven het politieke artikel in De Duinkoerier van 8 november: ‘CDA kiest “Ruimte aan de samenleving”’. Hoe wonderlijk is het dan te lezen dat een initiatief komend vanuit de samenleving niet van harte omarmd en uitgedragen wordt. Ik doel op de activiteiten van de coöperatie EcLoZ, het Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand. Het CDA onderschrijft de noodzaak van de transitie naar duurzame schone energie, maar betwijfelt of voor de uitwerking hiervan inwoners actief gewezen moeten worden op ‘lokale initiatieven zoals het Energie Collectief Loon op Zand’.  Wat een uiterst pijnlijke en onterechte opmerking.

De vrijwilligers van EcLoZ zijn de initiatiefnemers van het opwekken van lokale duurzame energie in onze gemeente, EcLoZ is net als andere energiecoöperaties aangesloten bij OM, het groenste energiecollectief van Nederland en als zodanig een volwaardige groene en duurzame energieleverancier.

Kwatrijnzon, het benutten van zonnepanelen op de Kwatrijnstal van biologische boer Sjaak Sprangers, is slechts één van de projecten van EcLoZ. De coöperatie is deelnemer in het project Spinderwind, het toekomstig windmolenpark op De Spinder in Tilburg, er is samenwerking met Casade in het project Groen is goed (te) doen.

Daarnaast is EcLoZ op gebied van duurzame energievoorziening een volwaardige gesprekspartner van de Gemeente Loon op Zand. EcLoZ vormde samen met gemeenten, energiecoöperaties en bedrijven uit de regio de alliantie die 2015 de Green Deal Hart van Brabant afsloot, om te werken aan een energieneutrale woningvoorraad in het Hart van Brabant. Het ook door het CDA genoemde nationaal Energieakkoord  was daarbij een van de uitgangspunten.

Er is dus alle, maar dan ook echt álle reden om een dergelijk initiatief het podium te geven dat het verdient. Twijfel zaaien over nut en noodzaak van een dergelijke organisatie is beneden alle peil en een partij die ‘ruimte aan de samenleving’ in haar blazoen heeft staan onwaardig.

Nanny Verheijen, bestuurslid Wereldgemeente Loon op Zand

Nieuwsoverzicht