Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

De boomplanting! (22.03.2017)

Chrisje, Gijs en Bas van BSO De Rode Loper waren de boomplanters vanmiddag tijdens Boomfeestdag bij Dienstencentrum De Rode Loper in Kaatsheuvel.

Op initiatief van Wereldgemeente Loon op Zand en in samenwerking met Samen Werken aan de Wijk, werd deze 60e Boomfeestdag aangegrepen om appelbomen te planten op het terrein van De Rode Loper.

Er was ruime belangstelling voor het evenement o.a. van de pers, buurtbewoners, bezoekers van de Rode Loper en medewerkers van Contour de Twern.

Wethouder Gerard Bruijniks was uitgenodigd om het project te ondersteunen. En dat deed hij letterlijk, samen met Marjolein Liebregts van Wereldgemeente zorgde hij ervoor dat de fruitbomen door de kinderen recht werd ingegraven. De bomen zijn afkomstig van biologische vruchtboomkwekerij Floris Natuurlijke Bomen uit Den Dungen.

Vergroening van de omgeving

De wethouder sprak over het belang van bomen in de omgeving, voor de luchtkwaliteit, voor het vasthouden van water en voor het algehele welbevinden van mensen. Daarnaast is fruit natuurlijk gewoon gezond! Hij had daarom lovende woorden voor het initiatief. Na het planten werden appeltjes rond gedeeld. De 4,5 kilo ging compleet op. Binnen wachtte ook nog de heerlijke appeltaart die de medewerkers van De Rode Loper hadden gebakken. Deze viel bij iedereen goed in de smaak, zeker ook bij de jonge planters.

Het vervolg: plukfruitlocaties door de hele gemeente

Zoals eerder aangekondigd is deze boomplanting op de 60e Boomfeestdag bedoeld als start van een langlopend traject om te komen tot plukfruitlocaties in buurten en wijken door de hele gemeente. De voedselgroep van Wereldgemeente Loon op Zand gaat met Bas de Gruijter en Sanne Staals van Contour de Twern plannen hiervoor ontwikkelen om samen met buurtbewoners te bekijken op welke locatie fruitbomen of –struiken kunnen worden geplant.

Meedoen staat voor iedereen open, ideeën aandragen voor locaties kan ook. Neem daarvoor contact op met Marjolein Liebregts, e-mail marjolein@famliebregts.nl of via info@wereldgemeenteloonopzand.nl.

(foto's Leon Liebregts)

Langstraat TV maakte onderstaande video van de boomplanting:

Nieuwsoverzicht