Homepage Wereldgemeente Loon op Zand

Missie

Loon op Zand werd in 2013 Millenniumgemeente, een gemeente die een actieve bijdrage ging leveren aan het behalen van de VN millenniumdoelen: de doelen om een einde te maken aan honger, armoede en ongelijkheid in de wereld. Nadruk werd gelegd op de doelen 7 en 8, kort gezegd: Duurzaamheid en Eerlijke verhouding met ontwikkelingslanden. Stichting Wereldgemeente Loon op Zand, een platform van betrokken inwoners, geeft vorm en inhoud aan dit gemeenteraadsbesluit.

De milleniumdoelen zijn begin 2016 opgevolgd door de The Global Goals for Sustainable Development, kort genoemd de “Global Goals”. Armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken binnen vijftien jaar: daarover gaan de 17 VN Werelddoelen. In de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2017 besloten de overstap van Millenniumgemeente naar Global Goals gemeente te maken.

Bij die 17 doelen zijn er een aantal die gaan over duurzaamheid c.q. aanpakken van klimaatverandering en Eerlijke handel. Dat zijn dan de doelen die Wereldgemeente heeft omarmd, juist omdat dit de doelen zijn waarop ieder individu door eigen handelen invloed kan hebben. 

Wat is er al gedaan? En wat kunt u doen?

Wat ú nu al kunt doen is uw inzet voor duurzaamheid of voor de Global Goals actief met anderen delen door een pin te plaatsen op het 'Google-maps'-kaartje. Met een druk op de knop 'Zet het nú op de kaart' kan ieder bedrijf en iedere burger zijn of haar bijdrage aan duurzaamheid melden.

Wat doet Stichting Wereldgemeente:

De stichting heeft haar werkterrein opgedeeld in vier thema’s die te maken hebben met Duurzaamheid en Eerlijke handel: Energie (opwekking & besparing), Voedsel, Reparatie/hergebruik en Eerlijke handel. 

=> Vanuit de werkgroep Energie is een duurzaam energie-collectief ontstaan: 

Energiecollectief Loon op Zand (ECLoZ). EcLoZ | om is als coöperatie aangesloten bij om |  nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. ECLoZ | om werkt zowel aan besparing als aan opwekking. Kijk op de website: www.ecloz.nl of neemt per mail contact op; mail naar: contact@ecloz.nl 

=> De Voedselgroep besteedt jaarlijks aandacht aan Wereldvoedseldag. Daarnaast wordt ingezet op verkleinen van de voedselafdruk o.a. door promotie van lokale producten, aandacht voor moestuinieren, wijktuinen  en voedselverspilling. Er is onderzoek gedaan naar het duurzame assortiment bij de lokale supermarkten. Jaarlijks wordt op Boomfeestdag in samenwerking met wijkbewoners een plukfruit geplant. Via de website is hier van alles over na te lezen. Kontaktpersoon van deze werkgroep is Nanny Verheijen.

=> Rondom Reparatie & Hergebruik is Wereldgemeente gesprekspartner van de gemeente over hergebruik van materialen die op de gemeentewerf worden aangeboden en over afvalinzameling. Daarnaast is er samenwerking met de Repaircafés en de Spullenbank van de Klussen- en Dienstencentrale, met Gered Gereedschap en met de Boekenbank voor verkoop van tweedehandsboeken. Om het lenen van goederen te promoten is op de website een Peerby-toepassing geplaatst.

=> Rondom Eerlijke Handel wordt op educatief vlak samengewerkt met Stichting Wereldwijd. Er was aandacht voor herkomst van kleding op de kledingruilbeurs tijdens een van de Wereldcafés. Over eerlijke kleding is veel informatie te vinden op de website van Wereldgemeente en via Facebook.

Wereldgemeente is altijd te vinden op Festival Wereldwijd, 2e Pinksterdag op het terrein van De Kuip aan de Klokkenlaan in Loon op Zand, met presentaties rond een of meer van de thema’s.  Daarnaast vindt jaarlijks een inspiratiebijeenkomst plaats. Voor de zomervakantie sturen wij een jaarlijkse nieuwsbrief. Wilt u zich daarop abonneren meld u dan via info@wereldgemeenteloonopzand.nl.

We geven graag publiciteit aan bestaande duurzame en internationale activiteiten in de Loonse samenleving, door artikelen daarover te schrijven op onze website en/of in De Duinkoerier. 

Het bestuur van Stichting Wereldgemeente Loon op Zand wordt gevormd door Stef Mennens, voorzitter, Marjolein van der Zande-Kortus, penningmeester en Nanny Verheijen, website en PR.